Menu

Algemene voorwaarden

DOELSTELLING

 1. RainBowRun040 is een initiatief en programma van de Stichting Aan ALS komt een eind! (“de Stichting”). Doelstelling van RainBowRun040 is aandacht vragen voor en het leveren van een bijdrage aan het zoeken en vinden van de oorzaken en medische oplossingen voor de spierziekte ALS door jaarlijks een unieke, kleurrijke run te Eindhoven te organiseren.
 2. De RainBowRun040 vindt plaats als de benodigde vergunningen door de Gemeente Eindhoven zijn verstrekt. Er kunnen maximaal 7.500 deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal te verhogen.
 3. De Stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van het RainBowRun040, het programma en de inhoud van de website www.RainBowRun040.nl.
 4. De totale opbrengst van RainBowRun040, dat wil zeggen inschrijfgelden, donatiegelden en sponsorgelden, minus de kosten van het betalingsverkeer en de kosten voor de organisatie van het evenement, komen ten goede aan de doelstelling zoals hierboven in artikel 1 geformuleerd. De Stichting heeft de ANBI status.
 5. De penningmeester van de Stichting houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie Easydus.
 6. De Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de RainBowRun040 van het actuele jaar.
 7. De Stichting behoudt zich het recht voor om bij slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden bij annulering retour gestort. Donatiegelden komen ten goede aan de Stichting, onder aftrek van gemaakte kosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer.
 8. De Stichting maakt binnen vier weken na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Iedere deelnemer is bij registratie en betaling op de website www.RainBowRun040.nl verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico.
 2. Elke deelnemer die zich inschrijft betaalt € 19,50 inschrijfgeld (het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.RainBowRun040.nl).
 3. Iedereen mag deelnemen; kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal een begeleider.
 4. Tegen inlevering van het betalingsbewijs ontvangt de deelnemer een startpakket met een t-shirt en zonnebril.
 5. Is een (individuele) deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op de eventdatum te verschijnen, dan mag een andere deelnemer in zijn of haar plaats meedoen. Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.
 6. Iedere deelnemer stemt in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk voor de organisatie van het evenement. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.
 7. Deelname aan de RainBowRun040 is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de RainBouwRun040 op of rond de eventdatum van het betreffende jaar.
 8. De Stichting, noch ieder andere betrokkene bij de RainBowRun040, kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook aan personen en/of materiaal. Deelnemers, vrijwilligers en bezoekers nemen deel en zijn aanwezig op eigen risico.
 9. Door uw deelname aan de RainBowRun040 verklaart u zich akkoord met het eventuele gebruik van uw foto in druk, film, video etc. voor (promotioneel) gebruik door Rainbowrun040 en haar sponsoren, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 10. Door inschrijving stemt de deelnemer ook in met het ontvangen van nieuwsbrieven of andere communicatie van de organisatie RainBowRun040.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op de door de organisatie bepaalde evenementdatum in het betreffend jaar.

Stichting Aan ALS komt een eind!
Jennerlaan 8
5644 DT Eindhoven

RainBowRun040 versie 2016

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Volg de Rainbowrun040 op Facebook, Twitter of Instagram!!